סוריה מגנה את כוונותיו התוקפניות של המשטר הטורקי ומדגישה את נחישותה להתמודד עם תוקפנות בכל האמצעים הלגיטימיים

דמשק – סאנא

סוריה גינתה בחריפות את כוונותיו התוקפניות של המשטר הטורקי ואת הגברות הצבאית בגבול סוריה, והדגישה כי היא מהווה הפרה בוטה ​​לחוק הבינלאומי, וחידשה את נחישותה להתמודד עם התוקפנות הטורקית בכל האמצעים הלגיטימיים.

מקור רשמי במשרד החוץ והמהגרים אמר היום לסאנא כי הרפובליקה הערבית הסורית מגנה בחריפות את ההצהרות ואת הכוונות האגרסיביות של המשטר הטורקי ואת הגבורת הצבאית בגבול סוריה, המהווה הפרה בוטה ל​​החוק הבינלאומי והפרה בוטה להחלטות מועצת הביטחון של האו”ם, שכולן מדגישות כיבוד, אחדות, שלימות וריבונות סוריה.

המקור הוסיף כי התנהגותו התוקפנית של משטר ארדואן מראה בבירור את שאיפות התפשטות הטורקית ברפובליקה הערבית הסורית, ולא ניתן להצדיקה תחת שום טענה ומה שטוען המשטר הטורקי ביחס לביטחון הגבולות על ידי הכחשת משטר זה והתעלמות מהסכם אדנה שאם יכובד ויחייב על ידי ממשלת ארדואן.

המקור הוסיף כי הרפובליקה הערבית הסורית מחזיקה בכמה ארגונים כורדיים האחראים למתרחש כתוצאה מצדם בפרויקט האמריקני, והוזעקה שוב ושוב במהלך הפגישות שנערכו עימם לסכנות שבפרויקט זה ולא להיות כלים בשירות המדיניות של ארה”ב נגד מולדתם, אולם ארגונים אלה מסרבים להיות רק כלים של אנשים מבחוץ.

המקור הדגיש כי הרפובליקה הערבית הסורית, תוך שהיא מדגישה מחדש את הפגיעות, הריבונות של שטחיה, מחדשת את נחישותה ורצונה להתמודד עם התוקפנות הטורקית בכל האמצעים הלגיטימיים ומדגישה שהיא מוכנה לאמץ את בניה המוטעים אם הם יחזרו לרצינות הסיבה והזכות להבטיח את שמירת שלמותה ואחדותם של סוריה.

המקור סיכם באומרו כי סוריה נזכרת כי אם משטר ארדואן מתעקש להתחיל את תוקפנותו, הוא מכניס את עצמו לשורות קבוצות טרור וכנופיות חמושות ומאבד מכל וכל את עמדת הערבות בתהליך אסטנה ומביא פגיעה קשה בתהליך המדיני כולו.