מבזקים

שתי עצרות של הזדהות עם האסירים הפלסטינים שבבתי המעצר של הכיבוש הישראלי

אלקודס –הכבושה – סאנא

מאות פלסטינים קראו במהלך שתי עצרות של סולדריות שקיימו בערים טולכרם ואלבירה בגדה המערבית, קראו לקהלה הבינלאומית להתערב בצורה דחופה, כדי להציל את חייהם של האסירים החולים והשובתים רעב, ושל הילדים שבבתי המעצר של הכיבוש הישראלי.

המשתתפים בעצרות הדגישו את הצורך לתמוך באסירים ולעמוד לצדם בשלב זה, שאחדים מהם מבצעים שביתת רעב זה כ- חודשיים, ולתמוך בהחזקת מעמדם בקרב הקבות הרקות שלהם.

יו”ר מועדון האסיר קדורה פארס אמר בשביתת שבת מול מטה הצלב האדום באלבירה: “אנחנו מזדהים עם האסירים הפלסטינים, ומתנגדים לפשעי הכיבוש המבצעים נגדם, ובראשם פעולות הרצח השיטתיות על ידי עינויים והזנחה רפואית מכוונת”.

פארס ציין כי 6 אסירים ממשיכים בשבית הרעב הפתוחה שלהם, שהוותיק בהם האסיר אחמד ע’נאם ששביתתו נכנסה ליומה ה-79, בעוד שהאסירה היבא אללבדי ממשיכה זה היום ה- 8 ברציפות את שביתתה כדי למחות על הפרות שלטונות הכיבוש.