פדרסן.. כיבוד ריבונות סוריה לצד אחדותה והכנת התחוקה על ידי עמה

ניו יורק – סאנא

שליחו המיוחד של מזכ”ל האו”ם לסוריה גיר פדרסן חזר והדגיש היום במהלך ישיבת מועה”ב, את הצורך לכבד את ריבונות סוריה ושלמות השטחים שלה כי אין שום פתרון צבאי למשבר שפוקד אותה ובניה הם אשר יכינו את תחוקתם.

הוא הבהיר כי ב- 30 לחודש הבא תתחיל וועדת דיוני התחוקה בז’נבה את העבודה שלה תחת פיקוד סורי גרידא, בהתאם להחלטת מועה”ב 2254, והסכם הרכבת הוועדה, סומך על עקרונות כיבוד ריבונות סוריה לצד ההתחייבות באמנת האו”ם ובהחלטות מועה”ה הרלוונטיות, ואז אפשר להגיע לפתרון המדיני הנכסף.

פדרסן שם את הדגש על כך שתחוקת סוריה נחלת עמה לבדו, והאו”ם יהיה רק מעין גורם של סיוע זה מחד, מאידך ציין הוא כי הנוכחות הטרוריסטית באידליב מאיימת על אזורים אחרים בסוריה, ובנוסף לכך ישנו צורך אמיתי בהקלת חזרתם של התושבים הסורים אשר עזבו את מולדתם בשל הטרור.