אלמועלם נפגש עם שרי החוץ של הודו בילרוס ארמיניה עיראק וסודן בשולי עבודות העצרת הכללית של האו”ם

ניו-יורק – סאנא

סגן ראש הממשלה ושר החוץ והמהגרים וליד אלמועלם כינס אתמול שרשרת פגישות עם כמה מעמיתיו משרי החוץ בשולי עבודות המושב ה-74 לעצרת הכללית של האו”ם.

השר אלמועלם נפגש עם שר החוץ של הודו סובר אמתים ג’שנגר, ודנו בדרכים לחיזוק היחסים ההיסטורים בין שתי הארצות הידידות וההכנות לכינוס הפגישה הבאה לוועדה המשותפת הסורית –הודית בדמשק .

גם כן השר אלמועלם נפגש עם מקבילו הבילרוסי וולדמיר מאקי ודנו לחיזוק את הקשרים הדו-צדדים בין שתי הארצות וההתפתחויות האחרונות באזור.

גם השר אלמועלם נפגש עם עמיתו הארמיני זהראפ מנאתסאקאניאן וסקר עמו את ההתפחויות האחרונות בסוריה והדגיש את נחושתה של סוריה לשחרר כל שטחיה מטומאת הטרור.

גם כן השר אלמועלם נפגש עם עמיתו העיראקי מחמד עלי אלחקים ודנו בדרכי חזוק הקשרים הדו-צדדים בין שתי הארצות השכנות וחשיבות התאום ביניהן להתמודד עם האתגרים המשותפים ובראושם הלוחמה בטרור וההתערבות החצונית בענייני הפנים של שתי הארצות.

גם השר אלמועלם נפגש עם שרת החוץ של סודאן אסמאא מחמד עבדאללה ושמע ממנה סקירה מפורטת על ההתפתחויות האחרנות בארצה ודנו בקשרים הדו-צדדים בין שתי הארצות.

בכל הפגישות נכחו ד”ר פיסל אמקדאד ,סגן שר החוץ והמהגרים ד”ר בשאר אלגעפרי ,נציג סוריה הקבוע ליד האו”ם ומחמד אלעמראני מנהל מחלקת המשרד המיוחד במשרד החוץ והמהגרים.