3 מדליות לסוריה במשחקי תריאטלון ודואטלון במסגרת אליפות גביע אסיה