בחסותו של הנשיא אל-אסד המהנדס ח’מיס פתח את בית החולים של הילדים בטרטוס

טרטוס – סאנא

בחסותו של הנשיא בשאר אל-אסד ראש הממשלה המהנדס עמאד ח’מיס פתח היום את בית חולים הילדים במחוז העיר טרטוס, ששטחו 6000 מ”מ שכולל 100 מטות, בעלות של מליארד ו-200 מיליון לירה סורית, שכולל 6 קומות, ומחלקות לעזרה לטפול מרוכז וקומות למיון החולים.

ראש הממשלה ח’מיס הבהיר כי הקמת בית חולים זה במהלך שנות המלחמה משקף את רצונו של העם הסורי ודבקותו בבניית ארצו ובסלוק השפעות מלחמת הטרור.