כלי רכב של הכיבוש חודרים לאזור בצפון רצועת עזה הנצורה

אלקודס הכבושה – סאנא

כלי רכב של הכיבוש הישראלי חדרו הבוקר לשטחים של הפלסטינים מזרחית לעיר עזה שבצפון רצועת עזה הנצורה.

סוכנות מען דיווחה כי שני כלי רכב של הכיבוש חדרו לשטחים מזרחית לעיר עזה שבצפון הרצועה, ופתחו לגרוף את השטחים באזור.

יש לציין כי כוחות הכיבוש חודרים מדי יום ביומו לשטחי הפלסטינים בקצוות רצועת עזה הנצורה, גורפים אותם ומונעים מהפלסטינים ממקורות פרנסתם בצל הסגר המוטל עליהם זה שנים.