אלפי אזרחים חוזרים לכפרים ולעיירות שלהם שהצבא טיהר אותם מידי הטרור בפריפריות הצפונית של חמאת והדרומית של אידליב

חמאת – סאנא

אלפי תושבים עקורים בשל הטרור חזרו לכפרים ולעיירות שלהם בפריפריה הצפונית של חמאת והפריפריה הדרומית של אידליב שטוהרו על ידי הצבא הערבי הסורי מידי הטרוריסטים דרך מעבר סוראן שבפריפריה הצפונית של חמאת.

כתב סאנא בחמאת דיווח כי במסגרת המאמצים שעשתה המדינה להחזרת המהגרים לעיירות ולכפרים שלהם ,בצהרים חזרו אלפי תושבים דרך מעבר סוראן לאחר שפלסי יחידות ההנדסה בצבא הערבי הסורי איבטחו אותם משארית הטרוריסטים.

יש לזכור כי הארגונים הטרוריסטים ממשיכים ליום השני למנוע את האזרחים באידליב מלצאת דרך מעבר אבו אלדהור שבפריפריה המזרחית של אידליב וירו אש חיה לעבר המכוניות המובילות את התושבים למנוע אותם מלצאת.