תערוכת הספר לפי חזונם של משכילים סורים: עונה תרבותית ובטוי לתרבות בני עמינו