השתתפות סורית באולימפיאדה איראן הבינ”ל של הנדסת המתמטיקה

דמשק – סאנא

סטודנטים רבים יבואו מחר  מ-60 מדינות ובהן סוריה כדי להצטרף לאולימפיאדה איראן הבינ”ל של הנדסת המתמטיקה.

יש לזכור כי בחינות התחרות יהיו דרך האינטרנט לפי העיתוי של מדינת כל משתתף בתחרות ובמשך 4 שעות רצופות שבמהלכן נדרש הסטודנט לטפל במשאלות הנדסה רמות דרג.

ראוי לזכור כי לאולימפיאדה הזאת יצטרפו 146 סטודנטיות וסטודנטים סורים, וכל משתתפי התחרות יסווגו לפי 4 קטגוריות בהתאם לגילו של המשתתף בתחרות, בעת  שתיקון התשובות יתבצע מאת הוועדה המרכזית של האולימפיאדה.