איגוד המהנדסים המצריים בעד תפעול פרוטוקול שיתוף הפעולה עם התאחדות המהנדסים הסורים

קהיר – סאנא

איגוד המהנדסים המצרים הדגיש את הצורך להעמקת שיתוף הפעולה ותפעול הפרוטוקול שנחתם עם התאחדות המהנדסים הסורים, ולהרחיב את שיתוף הפעולה המדעי והאימוני בין שני הצדדים.

דברים אלה באו במהלך פגישת משלחת של וועדת יחסי החוץ באגוד המצרי עם ד”ר בסאם דרו’ויש יו”ר המשלחת הסורית במצרים במטה המשלחת שבקהיר.

משלחת איגוד המהנדסים המצרים הביעה את נכונותה לשים תוכניות אימון משותפות ולחלופי מומחיות ממסגרת שיתוף הפעולה המשותף.