60 מתקני תעשיה ייכנסו לייצור תוך 8 חודשים בעיר חומס