שימוש ציני בטכנולוגית המדע

דמשק – סאנא

עיתון תשרין הרואה אור בדמשק כתב תחת כותרת זו – שימוש ציני בטכנולוגית המדע – כי הנציג הסורי הקבוע לאו”ם ד”ר בשאר אלג’עפרי הדגיש כי השימוש הציני וההרסני לחלל האלקטרוני ולטכנולוגית המדע והתקשורת מטעם מדינות אזוריות ומערביות נועד לטרפד את הביטחון, הכלכלה והקהילות במדינות אחרות בשל מדיניות ההתערבות הזרה בענייני הפנים של מדינות אחרות, ואמר בפני פורום העבודה הפתוח על אודות ההתפתחויות בתחומי המדע והטלקומניזציה במישור הביטחון הבינלאומי כי המדינות שיכולות להשתמש באופן הרסני לחלל האלקטרוני ולטכנולוגית המדע והתקשורת חושבות שהן מחוסנות מפני תקיפות הסייבר, אך ההפך הוא נכון, לכן אנו מדגישים על צורך הצלחת הדיונים הקולעים להביא להסכמה על חוזה שמחייב את כל המדינות בתחום זה, והבהיר כי מה שקרה בסוריה מצביע בברור על ההתנהגות ההרסנית של מדינות אזוריות ומערביות שאימצו לחיקן כמה ערוצי טלוויזיה ששידרו פסקי הלכה תכפריים ומסתים על הטרור.

עיתון תשרין סכם כי אלג’עפרי התייחס לאתגרים ההולכים וגוברים נגד מדינות האזור ובראשם הארסינל הגרעיני והאיומים להשתמש בהפצת הטרור כנשק מדיני מטעם מדינות מערביות שאימצו את האתגרים בתחמי הביטחון האלקטרוני וטכנולגית המדע והתקשורת במטרה לזעזע את היציבות והביטחון במדינות אחרות באמצעות ההתערבות בענייני הפנים שלהן, בציינו כי הגרוע בדבר הזה הוא הרשיונות שהוענקו לכמה אתרים ברשת האינטרנט לארגונים הטרוריסטים הנמצאים ברשימות מועצת הביטחון של האו”ם כארגוני טרור כמו דאעש, חזית א-נוסרה והארגונים השייכים להם, וסכם כי סוריה כמו מדינות אחרות קוראת למציאת פורום קבוע ומיכנזם לעבודה תחת מטריית האו”ם כדי להמשיך ולדון בנושאים הנוגעים בדבר ובהתפתחויות החדשות בתחומי המדע וטכנולוגית התקשורת, ולפתור את הסכסוכים בדרכי שלום ובאמצעות שיתוף הפעולה הבינלאומית, הקלת העברת והחלפת הטכנולוגיה בין מדינות העולם… סכם עיתון תשרין.