מבזקים

נאומו של אלג’עפרי בפני צוות העבודה על אודות התפתחויות המדע והתקשורת במישור הביטחון הבינלאומי