סוריה מדגישה את הזדהותה עם ניקרגווא החותרת להשכנת היציבות במדינה

ג’נבה – סאנא

נציג סוריה הקבוע ליד האו”ם והארגונים הבינ”ל בג’נבה השגריר חוסאם אל-דין אלא הדגיש את הזדהותה של סוריה עם ניקרגווא החותרת להשכנת היציבות הפולטית החברתית והכלכלית במדינה.

השגריר אלא אמר בהודעה שמסר בישיבה שכנסה מועצת זכויות האדם כדי לדון בדוח הנציב העליון לזכויות האדם, העוסק במצב בניקרגווא, הדגיש את עמדת סוריה העקרונית המתנגדת לסלקטיביות ולפוליטזציה בפעילות המעוצה, והמתנגדת להשתמשות בזכויות האדם ככלי להפרת ריבונותן של המדינות ולהתערבות בעניניהן הפנימיים, וזאת על רקע מסעי התקשורת המטעים, והיא מתנגדת לאמצעים אלה היוצרים משברים אינושיים ומוביאים להדרדרות המצב הכלכלי והמחיתי בארצות המכוונות.