המפלגה הערבית הדמוקרטית הנצרית במצרים: צריך לעמוד לצד סוריה בפני ציר הרשע שמובילות וואשינגטון ובנות בריתה

קהיר – סאנא

המפלגה הערבית הדמוקרטית הנצרית המצרית חזרה על הזדהותה עם סוריה במלחמה שמנהלת נגד הטרור, וגינתה את הסנקציות הכלכליות החד-צדדיות נגד סוריה, שהטילו עליה מדינות המערב.

בהודעה שפרסמה המפלגה נאמר כי המשך הגיבוי האמריקאי לארגוני הטרור הוא המשך לפשע המבוצע נגד סוריה והאזור, ומהווה ראיה ברורה לכך כי ארה”ב היא מדינה תוקפנית.

המפלגה ראתה כי שיתוף הפעולה הגלוי בין וואשינגטון לאנקרה החותר להכפפת השתלטותן בצפון סוריה בתרוץ הקמת אזור בטחוני, הוא המשך לתוכניות הרשעיות של ארה”ב וטורקיה להשתלטות על האזור לטובת התוכניות הציו-קולניאלסטיות.