אישים לבנוניים: ההתנגדות בססה את משוואה חדשה להרתעה

בירות – סאנא

יו”ר סיעת הנאמנות להתנגדות הציר מוחמד רעד הדגיש כי ההתנגדות לא תאפשר לישות הכיבוש הישראלית לפגוע בריבונותה של לבנון.

רעד אמר בנאום שנשא היום כי ההתנגדות אשר הכפיפה  את משוואת מאזן ההרתעה עם האוייב הציוני, משנת 2006, ביכולתה לחייב אותו לעמוד בה, והדגיש כי היא לא תאפשר לאוייב להפיר את ריבונות שטחי ושמי לבנון.

חבר סיעת הנאמנות להתנגדות הציר איבראהים אל-מוסו’י מצדו הדגיש כי הפלת המל”ט הישראלי על ידי ההתנגדות בדרום לבנון הוא השג איכותי חדש להתנגדות.

תנועת האומה בלבנון מסרה היום בהודעה שפרסמה כי הפלת המל”ט הישראלי על ידי ההתנגדות הלאומית הלבנונית מדגישה כי שמי לבנון אי אפשר לחדור אותם על ידי האוייב, והדגישה כי על ידי פעולה זו ההתנגדות הלאומית הלבנונית בססה את משוואתה החדשה להרתעת האוייב.