בסאם א-סאיח אסיר פלסטיני חדש מצא את מותו כתוצאה למדיניות המוות האיטי המנוהלת על ידי הכיבוש הישראלי