מבזקים

מערכות ההגנה האווירית סיכלו תוקפנות של הטרוריסטים באמצעות מל”טים והפילו אותם בעמק אלע’אב בפריפריה המערבית של חמאת