מבזקים

יריד דמשק הבינלאומי מלא עד אפס מקום במבקרים באחרון ימיו