מבזקים

השתתפות רחבה של מבקרים ביריד דמשק הבינלאומי ביום הנעילה