סוריה מצטרפת לעבודות הוועידה הבינ”ל ללוחמה בחימושם הבלתי לגיטימי של ארגוני הטרור