מבזקים

שני מומחים רוסים .. יריד דמשק הבינלאומי נוטל חלק בהתאוששות המשק הסורי