יריד דמשק הבינ”ל ממשיך לקבל את פני מבקריו

דמשק – סאנא

יריד דמשק הבינלאומי ממשיך זה היום השביעי ברצפות לקבל את פניהם של המבקרים בו, הבאים מכל המחוזות בנוסף למשלחות ערביות וזרות .

מספרם של המבקרים שבאו אתמול ליריד דמשק הבינ”ל הגיע ל /110500/ בעוד שהתקימו מספר מפגשים כלכלים בנוכחותם של אנשי עסקים מתוך סוריה ומחוץ לה, ונכרתו מספר הסכמים.

תערוכת אל-באסל לחדשנות ולהמצאה ממשיכה זה היום הרביעי ברצפות להתקיים בשטח קרית היריד, שבה מוצגות 387 המצאות חדשות, והיא מאורגנת על ידי משרד סחר הפנים, הוועדה העליונה למחקרים מדעיים, ועדת ההצטינות וההמצאה ואגודת הממציאים.