מצלמה של סאנא עם לוחמי הצבא הערבי הסורי בעיירות אל-ח’וין ואל-תמאנעה המשוחררות מידי הטרור בפרבר אידלב הדרומי-מזרחי