סוריה ואיראן דנו בדרכים לחזוק שיתוף הפעולה בתחום המסחר השכון והתחבורה

דמשק – סאנא

משלחת איראנית בראשותו של שר הכבישים ובנית הערים ויו”ר הוועדה המשותפת העליונה לשיתוף פעולה כלכלי בין סוריה ואיראן, מוחמד איסלאמי נפגשה עם מספר שרים, אשר דנו עם המשלחת בדרכים לחזוק שיתוף הפעולה בתחומי המסחר השכון התחבורה והשקום.

שר הכלכלה וסחר החוץ ד”ר סאמר אל-ח’ליל דן היום עם השר האיראני והמשלחת הנלווית אליו במכנזם חזוק חלופי הסחר והמשק והרחבת תחומי ההשקעה בין שתי הארצות במטה המשרד בדמשק.

שר העבודות הצבוריות והשכון המהנדס סוהיל עבד אל-טיף דן היום עם שר הכבישים ובניית הערים האיראני והמשלחת הנלווית אליו במכנזם שיתוף הפעולה בתחום השקום והשכון והתשתויות בין שתי הארצות במטה המשרד בדמשק.