מתחרים רבים במרתון התוכנה של הילדים והנערים לשנה השוטפת

דמשק – סאנא

141 ילדים ונערים באו מכל מחוזות סוריה כדי להשתתף בבחינות הגמר של מרתון התוכנה לשנה השוטפת 2019 שקיים מרכז ( הלימודים לעד ) בשיתוף פעולה עם האוניברסיטה הסורית הווירטואלית ואגף ההצטיינות והיצירה.

יש לציין שבחינות התחרות כבר הוקמו גם כן בשיתוף פעולה עם יוניסף וכללו שאילות הקשורות לתוכנה בקרב ילדים בני 8 – 11 שנים ונערים בני 12 – 15 שנים.