חוגים עממיים ורשמיים בעיר א-סו’ידאא מצדיעים לכוחותינו המזויינים כאות הערכה לנצחונותיהם בפרברי חמא ואידלב