מבזקים

מנהרות וריכוזים של א-נוסרה בסביבות ח’אן שיח’ון וא-תמאנעה

אידלב – סאנא

הכתב המלחמתי של סוכנות סאנא מסר כי יחידות של חיל ההנדסה הסורי גילו במהלך המעקב אחרי הטרוריסטים בסביבות העיירה א-תמאנעה והעיר ח’אן שיח’ון שבריף אידלב הדרומי, קבוצת מנהרות הקשורות זו עם זו והמסועפות בכיוונים רבים, וכולן נחפרו על ידי חבורות הטרור כדי להסתתר מפני מכות הצבא הערבי הסורי.

הכתב ציין עוד כי בתוך המנהרות היו חמ”לים שבתוכם תכננו הטרוריסטים וחתרו איך לבצע את פושענותם, ומקומות אלה צויידו בחשמל, בביוב ובשאר שירותי המגורים.