משרד החוץ הפלסטיני : רשלנות הקהילה הבינ”ל  מעודדת את ישראל ללכת הלאה עם צעדי ייהוד אל-קודס

אל-קודס הכבושה – סאנא

משרד החוץ הפלסטיני חזר ואמר כי רשלנות הקהילה הבינ”ל  לספק מגננה לעם הפלסטיני, מעודדת את ישראל ללכת הלאה עם צעדי ייהוד אל-קודס הכובשה וסיום הנוכחות הפלסטינית בה.

המשרד הדגיש בהודעה לפי סוכנות ו’פא, כי שתיקת הקהילה הבינ”ל נוכח פשעי שלטונות הכיבוש המגולמים בהריסת בתי הפלסטינים  ובמיוחד באזור אל-קודס הכבושה, אמורה  לגרום לה שתאבד את אמינותה המיועדת להגן על החוק הבינ”ל ועקרונות זכויות האדם.

משרד החוץ  ציין כי הוא ימשיך  להשקיע עוד מאמץ כדי להביא את הפשע  הזה בפני בית הדין הבינלאומי לפלילים, תוך הדגשת הדרישה לפתוח לאלתר בחקירת מבצעי הפשעים האלה בקרב הפלסטינים ולהתחשבן עימם.