הגברת אסמאא אלאסד ביקרה באוהל “החלוצים והנוער” מבני החללים

דמשק – סאנא

הגברת אסמאא אלאסד ביקרה באוהל “החלוצים והנוער” מבני החללים שנתקיים בעיירה א-טארקייה באזור משקיתה בפריפריה הצפונית של לטאקיה, ונטלה חלק בפעיליות החלוצים והנוער שנפתחו במקום לפני כמה ימים.

יש לציין בפעוליות האוהל משתתפים כ- 60 ילדים מבני ובנות החללים של הצבא הערבי הסורי וכוחות העזר מכל המחוזות הסוריים, וזאת מתוך ההתחיבות וההתעניוניות שהיא חובה קדושה כלפי החללים שהקריבו בנפשם למען המולדת.