מצלמה של סאנא בלווי לוחמי הצבא מתעדת את המחבואים של הטרוריסטים בכפרים אם זיתון ועאבדין המשוחררים שבפרבר אידלב הדרומי מזרחי

חמא – סאנא

מצלמה של סאנא לוותה את לוחמי הצבא הערבי הסורי ותעדה את בצורי ומחבואי הטרוריסטים שבכפרים אם זיתון ועאבדין המשוחררים מידי הטרוריסטים, מזרחית לעיירה אל-הביט שבפרבר אידלב הדרומי מזרחי.