ירידה בטמפרטורות

דמשק – סאנא

הטמפרטורות ממשיכות לדרת עד להיות מסביב לממוצע, בשל השפעתו של אפיק נמוך מדרום-מזרח מלווה בזרמים דרום-מערב בשכבות האוויר  העליונות.

השירות המטאורולוגי מצפה שמזג האוויר יהיה קיצי רגיל ונאה בדרך כלל עד מעונן חלקית באזור החוף עם סיכוי לרדת גשם מקומי מעל המרומים החופיים, ושרבי ערפלי באזורים המזרחיים ובמדבר.

ינשבו רוחות מערביות עד דרום מערביות בין קלות למתונות עד ערות אחר הצהריים והים יהיה קל גלים.