אבידות והפסידים כבידים הוסבו לטרוריסטים בכפר סקיק ותל סקיק בפרבר אידלב הדרומי ששחרר אותם הצבא הערבי הסורי