קבוצה חדשה של מהגרים חזרה ממחנה הפליטים אל-אזרק שבירדן דרך מעבר נסיב בדרעא

דרעא – סאנא

קבוצה חדשה של מהגרים חזרה היום ממחנה הפליטים אל-אזרק  שבירדן לסוריה דרך תחנת הגבול ג’אבר/נסיב, לעריהם וכפריהם שהצבא הערבי הסורי שחרר אותם מידי הטרוריסטים.

הגופים הנוגעים בדבר העניקו את כל ההקלות למהגרים כדי לבטוח שיבתם הבטוחה על ידי הבטחת אוטובוסים להסיעם לאזורי מגורם המשוחררים מדי הטרור, והגשת מזון ותרופות להם.