מבזקים

הטמפרטורות מסביב לממוצע ולחות גבוה

דמשק – סאנא

הטמפרטורות יישארו מסביב לממוצע עם לחות גבוה בשל השפעתו של אפיק נמוך.

השירות המטאורולוגי מצפה שמזג האוויר יהיה קייצי ונאה עם עננות גבוה ושער הלחות גבוה ביותר, מזג האוויר יהיה שרבי באזור אלבאדייה ומזרח המדינה, ינשבו רוחות מערביות עד צפון מערביות קלות עד מתונות והים נוח.