פעילות של סולידריות עם השבויים שובתי הרעב במעצרים הישראליים

דמשק – סאנא

המשתתפים בפעילות הסולידריות אשר אורגנה על ידי וועדת השבויים והמשוחררים בתפוצות והשייכת לחזית העממית לשחרור פלסטינה, הביעו את צידודם באסירים המנהליים שובתי הרעב בתוך מעצרי הכיבוש הישראלי.

הם ציינו במהלך הפעילות שהתקיימה היום במעון הוועדה שבדמשק, את הצורך שכל מסעי הסולידריות יתבצעו בבירות רבות בעולם כדי לתמוך בשבויים שריצו שנים רבות וארוכות בבתי הכלא הישראליים.

מזכ”ל הוועדה השבוי המשוחרר אחמד אבו א-סעוד הדגיש כי עשרות שבויים בתוך המעצרים הישראליים כבר פתחו בשביתת רעב ואילצו בסופו של דבר, את כוחות הכיבוש לשחרר אותם.