יחידות הצבא  סיכלו תקיפת הטריריסטים בציר העיירות א-זקאת וחסראיה

דמשק – סאנא

יחידות הצבא  הערבי הסורי סיכלו תקיפת הטריריסטים בציר העיירות א-זקאת וחסראיה בפרבר חמאת הצפוני, חיסלו כמה טרוריסטים וגרמו נזקים לציוד שלהם.

מקור צבאי סורי מסר כי הארגונים הטרוריסטים הפרוסים בפריפריה הצפונית של חמאת החישו תגבורת ומספרים גדולים של טרוריסטים ופתחו בהתקפה בלילה שעבר נגד נקודות הצבא הערבי הסורי והכפרים א-זקאת וחסראיה, דבר שדחף ביחידות הצבא הערבי הסורי לפעול ולסכל את התקיפה שלהם לאחר חיסולם של כמה טרוריסטים וגרימת נזקים לציוד שלהם.