יחידות הצבא הפגיזו את קיני הטרוריסטים בעמק אלע’אב

אידליב – סאנא

יחידות הצבא הערבי הסורי העובדות בפרבר חמאת, הפגיזו בארטילריה וברקטות את מוצבי קבוצות הטרור שבעמק אלע’אב בפרבר חמאת, וגרמו להם אבידות והפסדים כבדים.

כתב סאנא מסר כי יחידות הצבא הפגיזו בצורה מסיבית את עמדות הטרוריסטים שבכפרים מוזרה, קלידין, אלענקאווי וח’רבת אלנאקוס שבעמק אלע’אב בפרבר הצפוני-מערבי של חמאת וגרמו להם אבידות והפסדים כבדים.