55 חברות הנדסיות אמורות להצטרף ליריד דמשק הבינ”ל

דמשק – סאנא

ראש וועדת השיווק של הסקטור ההנדסי המיועד לתרום חלק במושב ה-61 של יריד דמשק הבינ”ל, הגברת רובא עבוד הבהירה בפני כתב סאנא כי 55 חברות הנדסיות אמורות להצטרף ליריד בשטח של 3000 מ”ר.

היא מסרה כי שטח זה גדול בשל טבעו של הסקטור ההנדסי הזקוק לברזל, לעץ, לאלומיניום, לכבלים, לזכוכית ולשאר מכשורי הבניינים ובתי הספר.

עבוד הוסיפה עוד כי שתי חבורות משותפות סוריות-איראניות גם כן הזמינו שטח בביתן ההנדסי האמור להגיש לקהל תוצרת מעולה במחירים שקולים.