קידום היחסים בתחום החקלאות וחילופי מוצרים בין סוריה לסודן

דמשק – סאנא

שר החקלאות האגרונום אחמד אל-קאדרי דן היום עם מקבילו הסודני באבכר עות’מאן מוחמד עלי ועם המשלחת הנלווית איליו באופקי שיתוף הפעולה בתחום החקלאי בין שתי הארצות.

אל-קאדרי הדגיש כי שני הצדדים הסכימו עקרונית על מימוש הסכם לשיתוף פעולה בתחום המחקר החקלאי ובריאות החי, ועל אפשרות יצוא תרופות וטרינריות מתעשיה סורית לסודן, בנוסף לחילופי מוצרים חקלאיים לטובתן של שתי הארצות.

שר החקלאות הסודני מצידו הדגיש את עומקם של היחסים בין שתי הארצות, וציין כי ביקורו בסוריה נועד להמשך בשיתוף הפעולה החקלאי בין שתי הארצות, ובעיקר בתחום אוצר החי והמחקר המדעי החקלאי.