הממשלה הסכימה על הרחבת מחלקות היבוא והיצוא בממסד הכללי לסחר חוץ

דמשק – סאנא

הממשלה אשרה היום במהלך פגישתה את הרחבת מחלקות היבוא והיצוא בממסד הכללי לסחר חוץ, ואת בנית העבודה המשותפת ביניהן לבין הממסד הסורי לסחר למען קדום עבודתו בהתאם להתפתחות תפקידו המסחרי.

ראש הממשלה המהנדס עמאד ח’מיס אמר כי השלב הנוכחי מצריך שמוסדות הסקטור הכללי יהיו בעלי מגמות כלכליות טובות בצל התנאים היוצאים מן הכלל, והדגיש כי מוסדות אלו היו וימשיכו להיות הגורם המרכזי התומך בבטחון התזונתי.