המפלגה הקומונסתית סלובקית הדגישה כי הרס הבתים הפלסטינים פשע מלחמה

פראג – סאנא

המפלגה הקומונסתית סלובקית הדגישה כי הרס הבתים הפלסטינים על ידי שלטונות הכיבוש הישראלי מהווה פשע מלחמה וטרור מדינה מאורגן .

בהודעת המפלגה נאמר כי מעשה שלטונות ישראל נגד הבתים של הפלסטינים מהווה פשע מלחמה והפרה בוטה לחוק הבינ”ל ולאמנות האו”ם.

המפלגה קראה לקהילה הבינ”ל ולממשלה הסלובקית לגנות את המעשים של שלטונות ישראל בשטחים הכבושים.