מבזקים

עשרות הזמנות נשלחו למשלחות ערביות וזרות כדי לבקר ביריד דמשק הבינ”ל

דמשק – סאנא

וועדת המשלחות ויחסי ציבור בצוות המגזר הפרטי המשתתף ביריד דמשק הבינ”ל במחזורו ה-61 שלחה עשרות הזמנות לאנשי עסקים מכמה מדינות ערביות וזרות, כדי לבקר ביריד דמשק הבינ”ל ולבדוק את המוצגים ביריד ואת הזדמניות הסחר וההשקעה האפשריות בסוריה, ובעקר על רקע השקת תהליך השיקום.

יו”ר לישכת המסחר בפרבר דמשק ויו”ר הוועדה ו’סים אל-קטאן אמר בהצהרה לכתב סאנא כי הוועדה תמשיך בפעילותיה להרחבת מסגרת הזמנתם של אנשי העסקים בתאום עם לישכות המסחר והחוגים הכלכליים הסוריים והגופים הכלליים הרלבנטיים, כדי להגיש את ההקלות והגיבוי הדרושים להביא להצלחת בקורי המשלחות ביריד.