פסלים שונים של עץ ל-15 אמנים במסגרת מפגש הפסול הארצי לעץ