סוריה תהיינה תחת גל חום החל מיום שיני

דמשק – סאנא

סוריה תחשף לגל חום רגיל ביום שיני הבא שימשך עד סוף החודש השוטף, כך צופה המחלקה המטאורולוגית,  וכי שיא גל החום יהיה בימי שלישי ורביעי הבאים, הטימפרטורה בדמשק תגיע ל-41 מעלות.