מבזקים

מהגרים סורים חזרו מלבנון לעיירות ולכפרים שלהם בפרברי דמשק וחומס