השקת הקו השני והמושלם של סדנת ייצור הנעליים במסיאף