52 מתקני תעשייה נכנסו לשלב הייצור בדרעא

דרעא – סאנא

52 מתקני מלאכה ותעשייה נכנסו לשלב העבודה והייצור עם 1.422 מיליארד לירות סוריות במחצית הראשונה של השנה השוטפת וסיפקו 218 הזדמנויות של עבודה.

ראש מחלקת התעשייה בדרעא המהנדס עבד אל-ו’חיד אל-עו’ד אמר לכתב סאנא כי העיר חווה עתה פעילות ניכרת מצידם של תעשיינים, מקצוענים ומשקיענים במטרה לקבל רשיונות בנייה מחד, וליישב את המצב של כמה מתקנים מאידך, ובה בעת לשקם את אלה שנפגעו בשל הטרור.

הוא אמר בנידון זה, כי מספר הרישיונות שהוענקו  במהלך המחצית הראשונה של השנה הסתכם ב- 118 בסכום של 2.629 מיליארד לירות סוריות, דבר האמור לספק  423 הזדמנויות של עבודה במצב ואם נכנס הפרוייקט לתוקפו .

ראויי לציין כי מספר מתקני התעשייה של העיר אשר קיבלו רשיונות  כבר הסתכם ב- 642 , בעת שמספר אלה המקצועיים הסתכם ב- 5885 וכולם עובדים בתחומי ההנדסה, הכימיה, דברי המזון והטקסטיל.