מבזקים

הנשיא אל-אסד דן עם בן עלוי בהתפתחויות בזירות האזורית והבינ”ל